CERVEZAS  CHINA

MARCA CERVECERĶA CIUDAD CANTIDAD
DRAFT - YAN JING Beijing Yanjing Brewery Beijing 26
BUDWEISER Budweiser Wuhan international Brewig Co.

Wuhan

7
SNOW China Resources Snow Breweries Ltd. Beijing 37
CHEERDAY Hangzhou Qiandaohu Beer Co. Hangzhou 9
HANS Hans Beer Brewery Xian 5
HARBIN Harbin Brewing Company Ltd. Harbin 19
KINGSTAR Henan KingStar Beer Group Zhengzhou 9
CHONG QING Hunan Chongqing Beer Grandmen Co., Ltd. Chongqing 10
KINGWAY Kingway Brewery Co. Ltd  Shenzhen 6
SUNTORY Suntory Brewing Company Ltd. Shanghai 8
TSINGTAO Tsingtao Brewery Co. Tsingtao 62
PEARL RIVER Zhu Jiang Guangzhou 6
GENERICAS Varias marcas   14
       
CHINA VARIAS 186
       
CHINAS DESCONOCIDAS     45
TOTAL CHINA -- 3-3-2023     457