KOSOVO

 Peja  Peja  Peja  Peja  Peja
    Birra Peja Sh.A.      Birra Peja Sh.A.      Birra Peja Sh.A.      Birra Peja Sh.A.      Birra Peja Sh.A. 
 Peja  Peja  Peja  Peja  Peja
     
Birra Prishtina SHOK e SHOQE SHOK e SHOQE
Elnor Brewery SHOK e SHOQE SHOK e SHOQE
Pristina Pristina Pristina

KOSOVO